A távolbalátás történetének mérföldkövei (1817-1940)

____
1817
Jons Berzelius, svéd kémikus izolálja a szeléniumot.
____
1839
Edmond Becquerel felfedezi a fény elektrokémiai hatását.
____
1842
Alexander Bain felvázolja fakszimile-telegráf rendszerét.
____
1847
A brit F. Bakewell szabadalmaztatja kémiai telegráfját.
____
1859
A német matematikus, fizikus Julius Plucker katódsugarakkal kísérletezik.
____
1873
Willoughby Mith és Joseph May angol tudósok feljegyzik, hogy fény hatására a szelénium megváltoztatja elektromos vezetõképességet.
____
1875
George R. Carey, bostoni tudós egy olyan televíziós rendszert javasol, amely minden egyes képelemet szimultán, külön vezetéken közvetít.
____
1878
M. Senlecq a szelénium használatát ajánja másológépekhez.
____
1878
Sir William Crookes bebizonyítja a katódsugarak létezését.
____
1880
kb. A szkennelés alapelvének felvázolása az amerikai E. E. Sawyer és a francia Maurice Leblanc által.
____
1881
Shelford Bidwell phototelegraph-ja, amely kihasználja a szelénium adottságait.
____
1884
Paul Gottlieb Nipkow szabadalmaztatja képfelbontó eljárását, amely két, szinkronizáltan forgó tárcsára épül.
____
1888
Wilhelm Hallwachs felfedezi a fény hatására történõ elektron emissziót.
____
1897
Karl Braun felfedezi a katódsugárcsõt.
____
1898
Pollák Antal (1865-1943) Virág Józseffel szabadalmaztatja a telautograph-ot (betûíró gyorstávíró, percenként 750 szó továbbítása olvasható folyóírással).
____
1900
A "television" kifejezés elsõ megjelenése Constantin Persky elõadásában az 1900-as párizsi Világkiállítás keretében megrendezett Nemzetközi Elektromosság Konferencián.
____
1904
Az elsõ színes televízió rendszer vázlata, ami a három alapszín feldolgozásán alapszik.
____
1907
A.A. Campbell-Swinton és Boris Rosing egymástól függetlenül javasolta a katódsugárcsõt televíziós kép reprodukálására. Rosing rendszerében egy mechanikus tárcsa végezte a képbontást, míg a vevõ egy katódsugárcsõ volt. Kísérleteit tanítványa, V. Zworykin folytatta, miután a bolsevik forradalom után számûzetésbe vonult.
____
1917
Mihály Dénes (1894-1953) nyolc méteres, zenét közvetítõ filmszalagot állít elõ.
____
1919
. július 7. Mihály Dénes elsõ televíziós képátvitele (állóképek: egyszerû vonalak, betûk, geometriai alakok).
____
1920
Megkezdi sugárzását az elsõ kereskedelmi rádióadó, a Westinghouse KDKA állomása, Pittsburgh-ben (Pennsylvania). 1924-re már több, mint 1000 rádióadó mûködik az USA-ban.
____
1921
Charles Francis Jenkins megalapítja a Jenkins Laboratories-t Washingtonban.
____
1922
Operadio néven a chicagó-i J. McWilliams Stone piacra dobja az elsõ hordozható rádiókészüléket. Az elsõ autórádiót ugyanebben az évben szerelte Ford T-Model-jének ajtajába a szintén chicagó-i George Frost.
____
1922
A BBC (British Broadcasting Company) londoni stúdiójából megkezdi a sugárzást.
____
1922
Dr. Korn fakszimile apparátusával XI. Pius pápa fotóját rádióhullámokkal továbbítja Rómából Maine-ba (USA). Az elsõ "drót"-képet még aznap leközli a New York World c. lap.
____
1922
. május 19. Charles Francis Jenkins elsõ sikeres laboratóriumi képátvitele.
____
1922
. október 3. Jenkins elsõ nyilvános bemutatója a haditengerészet rádióállomását használva: a képeket (egyelõre még nem beszélhetünk televízióról a mai értelemben, ezek állóképek voltak) washingtoni irodájából a haditengerészet NOF állomására telefonvonalon továbbította ahonnan már "drót nélkül" érkezett vissza a jel Washingtonba.
____
1923
A Westinghouse, a General Electric, az RCA (Radio Corporation of America), és az AT&T beszáll a televízió-fejlesztésbe
____
1923
. június 14. Jenkins elsõ valódi tv-adása az NOF-t használva.
____
1923
. december 29. Vladimir Kosma Zworykin (1889-1982), orosz származású amerikai feltaláló szabadalmaztatja az "ikonoszkópot", egy elektronikus kameracsövet, amely A.A. Campbell-Swinton 1911-es javaslatát követi. Zworykin fejlesztése több ponton épít Tihanyi Kálmán szabadalmaira.
____
1923
Mihály Dénes: Das elektrische Fernsehen und das Telehor
____
1924
Edward Victor Appleton (1892-1965) bebizonyítja az ionoszféra létezését, amely a Föld körül 130-320 km magasságban húzódva, óriási tükörként visszaveri a rádióhullámokat. Appleton atmoszférikus kutatásai a rádió és a radar kifejlesztésében alapvetõ szerepet játszottak (Nobel-díj: 1947)
____
1925
John Logie Baird (1888-1946) skót feltaláló megkezdi tv-kísérleteit londoni padlásszobájában. Szerkezetét "televisor"-nak nevezi el, amely 16 soros képbontó tárcsával mûködött. Elsõ közvetítését - egy maszk homályos képét - 1925 márciusában hozta tetõ alá.
A reklám-kiadások az 1918-as másfél milliárd dollárról három milliárdra növekedtek az USA-ban.
____
1925
. június 13. Charles Francis Jenkins elsõ szinkronizált, azaz kép és hang egyidejû közvetítésére alkalmas, 48 soros, mechanikus készülékével tíz perces adást közvetít: egy miniatûr, mozgó szélmalom képe volt látható.
____
1926
Babits Viktor forgótükrös távolbalátó rendszer szabadalma.
____
1926
. augusztus 18. Egy meteorológiai térkép elsõ közvetítése Arlington-ból a washingtoni Weather Bureau Office-ba.
____
1926
. december 25. Az elsõ japán tévéközvetítés Kenjito Takayanagi érdeme, aki katódsugárcsõ alkalmazásával a japán írás egy jelét közvetítette sikeresen Tokióban.
____
1927
Az elsõ távolsági televízió közvetítés Washington-ból New York-ba az AT&T által. Herbert Hoover képét telefonvonalakon közvetítették Washington D.C-bõl egy manhattani auditóriumba.
____
1927.
május 23. A televízió elsõ nagy nyilvánosság elõtt történõ bemutatása az American Institute of Electrical Engineers és az Institute of Radio Engineers 600 tagja elõtt, a Bell Telephone Building-ben (New York).
____
1927.
szeptember 7. Philo T. Farnsworth bemutatja elektronikus tv-rendszerét San Francisco-ban.
____
1927
A Columbia Broadcasting System (késõbb CBS) megalapítása.
____
1927
Az elsõ amerikai, kommersz hangosfilm (The Jazz Singer, fsz.: Al Jolson)
(Valójában az elsõ hangos játékfilm Németországban készült 1922-ben: Der Brandstifler)
____
1927
Megkezdi mûködését London és New York között a képtávíró szolgálat.
____
1928
John L. Baird bemutatja színes tv-rendszerét, amely módosított Nipkow-tárcsákra épít
____
1928
Tihanyi Kálmán (1897-1949) angol és francia szabadalmában világosan leírja a töltéstároló elektródát és a gyakorlatban megvalósítható tároló csõ kiviteli alakját.
____
1928.
január 13. E. F. W. Alexanderson bemutatja az elsõ házi vevõkészüléket. 1928 május 28-án az elsõ tv-állomás megkezdi a sugárzást (WGY). A készülékek a General Electric gyártásában és forgalmazásában vannak.
____
1928.
május 11. A General Electric megkezdi Schenectady-ból a rendszeres tv-adásokat. A programokat kedden, csütrötökön és pénteken sugározták 13.30 és 15.30 között
____
1928.
július 12. Az elsõ közvetített tenisz mérkõzés.
____
1928.
szeptember 11. Az elsõ tv-játék közvetítése: "A királynõ futárja".
____
1928
Mihály Dénes: Das sprechende Film
____
1928
Mihály Dénes bemutatja a Telehor-t a Német Birodalmi Posta kiállításán (állóképek és egyszerû mozgó tárgyak). 1928. novemberében már filmek, mozgóképek átvitele.
____
1928
Mickey és Minnie Mouse debütálása a Steamboat Willie-ben.
____
1928
Az osztrák feltaláló, Otho Fulton kísérleti fakszimile rendszerével (Fultograph) köti össze Berlint több európai várossal.
____
1928
A General Electric heti három alkalommal kísérleti tv-adást sugároz a WGY-TV (Schenectady, New York) állomásról.
____
1929
Mihály Dénes kísérletei során március 8-án éjjel 11-kor adott a Berlin-Witzleben-i rádióállomás elõször mozgó távolbalátási képeket, majd május 8-án sikerült elõször "szobafény" mellett "átvinni" a szobában ülõ embereket, mesterséges fényforrás nélkül.
____
1929
Mihály Dénes: A távolbalátás és készüléke
____
1929.
szeptember A BBC engedélyezi Baird-nek rövid, de rendszeresen jelentkezõ tv-adások sugárzását. Az adássorozatok között 1931-ben a Derby finise is helyet kapott.
____
1929
Az RCA megkezdi a W2XBS állomásról napi kétórás adásait.
____
1929
John L. Baird megkezdi a sugárzásokat, a BBC rádiótornyait használva.
____
1929
Zworykin bemutatja az elsõ teljesen elektronikus tv-kamerát és vevõkészüléket
____
1930.
május 22. A schenectady-i Proctor's Theatre közönsége elõtt az elsõ zárt láncú tv-adás bemutatója.
____
1930.
július 14.
Luigi Pirandello "The Man with the Flower in his Mouth" címû egyfelvonásosának adaptációját, az elsõ brit tévéjátékot ezen a napon sugározta a londoni Baird Studio. ____
1931
Okolicsányi Ferenc (1894-1954) tükörcsavaron alapuló elektromechanikus rendszerét a nürnbergi Tekade alkalmazta. Okolicsányi szabadalma alapján az angol Scophony Ltd. még 1937-ben is gyártott vevõkészülékeket.
____
1931.
október 30. Az NBC tv-adót telepít az Empire State Building tetejére.
____
1933.
március 10. A los angeles-i W6XAO állomás megkezdi mûködését. Még aznap egy földrengés sújtja a várost: a károkról készült film másnap kerül adásba.
____
1934
Vrabély Theodot elektronikus képkeverési találmányával (blue box) elnyeri a marseille-i nemzetközi versenyen a város nagydíját és a francia feltalálók és gyárosok szövetségének aranyérmét.
____
1934.
december Philo Farnsworth bemutatja telvízió rendszerét.
____
1935
Németország megindítja a világ elsõ nyilvános tv-sugárzási szolgálatát
Az elsõ televízió témájú film: Murder by Television, Clifford Sanforth rendezésében.
____
1936
Angliában is beindul a nyilvános tv-sugárzás
____
1936
Németország közvetíti az olimpiai játékokat
____
1936.
június 29. Az elsõ " high-definition", 343 soros tv-adás az Empire State Building-bõl.
____
1939.
április 30. Roosevelt elnök new york-i Világkiállításon tartott beszédének televíziós közvetítése.
____
1939
A budapesti Nemzetközi Vásáron Nemes Tihamér (1895-1960) elektromechanikus tv-láncot mutat be.
____
1939
Az elsõ magyar ikonoszkópos képátviteli lánc megépítése az Egyesült Izzó kísérleti laboratóriumában (Tungsram Televíziós Laboratórium, Barta István (1910-1978), Czukor Károly, Terebesi Pál)
____
1939.
június 1. Az elsõ nehézsúlyú box-mérkõzés (Max Baer vs Lou Nova) közvetítése a Yankee Stadium-ból.
____
1939.
szeptember 1. Egy Mickey Mouse rajzfilm közvetítése közben szakad meg honvédelmi okokból a BBC adása. 1946 június 8-án ugyanezzel a rajzfilmmel folytatódott a sugárzás a televízió adások újrakezdésekor, miután a Gyõzelmi Parádé közvetítése lezajlott.
____
1940.
február 25. Az elsõ hoki-mérkõzés (Rangers vs Canadians) közvetítése a Madison Square Garden-bõl.
____
1940.
február 26. Az elsõ kvíz-mûsor, a Spelling Bee közvetítése a WRGB-n.
____
1940
Peter Goldmark (Goldmark Péter) bemutatja színes televízió rendszerét New York-ban.
gróf ferenc // intermedia // c3 // 2001